Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Конфлікт інтересів: що потрібно знати

опубліковано 20 жовтня 2021 о 08:41

Неналежне врегулювання конфліктів між приватними інтересами  та державними обов’язками службових осіб, так само як і порушення встановлених чинним антикорупційним законодавством заборон та обмежень, автоматично стає джерелом корупції.

«Конфлікт інтересів – це ситуація, що характеризується суперечністю між особистим інтересом особи та її формальними обов’язками, що впливає на об’єктивність або упередженість її поведінки. Чинним законодавством, а саме Законом України «Про запобігання корупції», чітко визначанні загальні та спеціальні поняття конфлікту інтересів», - пояснює Тарас Цибулін, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Західного міжрегіонального управління по роботі з великими платниками податків.

Закон виділяє два види конфлікту інтересів, а саме:

  1. потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

 

  1. реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Основною вимогою для виникнення конфлікту інтересів, є наявний приватний інтерес. Закон встановлює, що приватний інтерес це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Відповідно до ч.1 ст. 28 Закону, що державні службовці у зв’язку із виникненням у них конфлікту інтересів зобов’язані:                                               

  • вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

 

  • повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

 

  • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

 

  • вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що у Державній податковій службі України працюють відповідні канали надходження інформації про корупцію.

При виявленні чи наявності інформації про порушення Закону в частині конфлікту інтересів, а також інших порушень спеціального антикорупційного законодавства просимо повідомляти на офіційну електронну адресу Управління з питань запобігання та виявлення корупції upzvk@tax.gov.ua.

Окрім того, платник може залишити повідомлення на електронну адресу officevp.lv.munera@tax.gov.ua.

Про корупцію можна повідомити і за багатоканальним номером телефону: 0 800 501 007 обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі цифру «5» для фізичних осіб, а також «7»  - працівникам органів ДПС.

За допомогою поштового зв’язку повідомлення надсилати на адресу: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8.

Окрім того, у письмовому вигляді через працівників Управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС або безпосередньо телефоном працівнику Управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС.

Нагадуємо, що повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону може бути здійснене анонімно.