Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Про конфлікт інтересів

опубліковано 02 листопада 2021 о 14:51

Суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями, що впливає чи може вплинути на об’єктивність прийняття рішення.

Приватним інтересом може вважатися будь-який як майновий (збереження, збільшення обсягу або якості майна), так і немайновий інтерес (задоволення особистих потреб: фізичних, духовних, моральних, культурних соціальних тощо). 

Приблизний перелік позаслужбових стосунків із фізичними чи юридичними особами, що можуть зумовлювати виникнення приватного інтересу: 

- сімейні стосунки; 

- особисті стосунки; 

- дружні стосунки; 

- стосунки, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях. 

Види конфлікту інтересів:

Потенційний – встановлено наявність приватного інтересу, що може зумовити виникнення суперечності (ст.1727КУпАП неповідомлення про виникнення конфлікту інтересів). 

Реальний – суперечність виникла (ст.1727 КУпАП прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів). 

Відповідно до ст. 28. Закону України «Про запобігання корупції»:

Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані: 

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 

- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

ВАЖЛИВО!

Послідовність дій посадових осіб органів ДПС, процедури вжиття заходів із запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень під час виконання службових повноважень, визначено у Порядку організації заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в органах Державної податкової служби, затвердженому наказом ДПС від 26.05.2020 № 226. 

Закон допускає необмежене коло обставин та ситуацій, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу чи зумовлювати його виникнення за певних умов.