Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Шляхи врегулювання конфлікту інтересів

опубліковано 09 листопада 2021 о 14:53

Конфлікт інтересів можна врегулювати:

- самостійно; 

- за допомогою заходів зовнішнього врегулювання 

Шлях зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів:

- усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення; 

- обмеження доступу до певної інформації; 

- перегляд обсягу службових повноважень; 

- застосування зовнішнього контролю; 

- переведення на іншу посаду; 

- звільнення. 

Умови обрання одного із способів врегулювання:

- вид конфлікту інтересів; 

- тривалість конфлікту інтересів; 

- суб’єкт прийняття рішення про його застосування; 

- наявність (відсутність) альтернативних заходів врегулювання; 

- наявність (відсутність) згоди особи на застосування заходу;  

- можливість залучення до прийняття рішень інших працівників. 

ВАЖЛИВО!

Послідовність дій посадових осіб органів ДПС, процедури вжиття заходів із запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень під час виконання службових повноважень, визначено у Порядку організації заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в органах Державної податкової служби, затвердженому наказом ДПС від 26.05.2020 № 226. 

Рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів оформлюється шляхом видання письмового розпорядчого документа керівника органу ДПС.

Умови для усунення особи від виконання завдання:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів; 

- тимчасовий характер конфлікту інтересів; 

- можливість залучення до прийняття рішень або вчинення дій іншої посадової особи. 

Умови для обмеження доступу особи до певної інформації:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів; 

- постійний характер конфлікту інтересів; 

- можливість належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження; 

- можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику 

Умови для перегляду обсягу службових повноважень працівника:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів; 

- конфлікт інтересів постійного характеру; 

- можливість продовження виконання службових завдань у разі такого перегляду і можливість наділення відповідними повноваженнями іншу особу 

Умови застосування зовнішнього контролю:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів; 

- конфлікт інтересів постійного/тимчасового характеру;  

- конфлікт інтересів неможливо врегулювати попередніми способами. 

Умови для переведення посадової особи:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів; 

- конфлікт інтересів постійного характеру; 

- конфлікт інтересів неможливо врегулювати попередніми способами; 

- наявність вакантної посади і згоди особи. 

Умови для звільнення посадової особи:

- реальний/потенційний конфлікт інтересів; 

- конфлікт інтересів постійного характеру; 

- конфлікт інтересів неможливо врегулювати в інший спосіб. 

Конфлікт інтересів

Постійний:

- обмеження доступу до інформації; 

- перегляд обсягу службових повноважень; 

- застосування зовнішнього контролю; 

- переведення на іншу посаду; 

- звільнення. 

Тимчасовий:

- усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення; 

- застосування зовнішнього контролю.