Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Пояснення про роботу з інформацією

опубліковано 27 грудня 2021 о 14:39

Західне мієжрегіональне управління ДПС надає роз'яснення щодо роботи з інформацією.

Статтею 43 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) визначено, що  особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом. Відповідно до Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби, затверджених наказом ДПС від 02.09.2019 № 52 (зі змінами)

Працівники апарату ДПС та її територіальних органів (далі – Працівники) зобов’язані

- діяти доброчесно, зокрема не розголошувати інформацію, що стала йому (їй) відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом (далі – ІзОД), режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, установлених законом; 

- при роботі з інформацією оцінювати її критично, аналізувати джерела інформації, використовувати ті із них, які є офіційними, приймати рішення на основі достовірної та перевіреної інформації, поширювати лише ту інформацію, що відповідає дійсності. 

Працівникам забороняється:

- приховувати чи обмежувати інформацію, яка має бути доведена до відома інших осіб; 

- розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом. 

Працівники повинні використовувати своє службове становище, ресурси держави та територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність, робочий час, репутацію тощо) виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України. 

Поводження з ІзОД здійснюється Працівником відповідно до вимог чинного законодавства, а у випадку, якщо йому стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення ІзОД, він повинен негайно повідомити про це безпосереднього керівника. 

Відповідно до Порядку  призначення ролей в інформаційно-телекомунікаційних системі «Управління документами», затвердженого наказом ДПС від 02.07.2020 № 316

Працівники апарату ДПС та її територіальних органів, користувачі ІТС «Управління документами» зобов’язані:

- використовувати інформацію виключно в цілях, передбачених посадовою інструкцією або іншими організаційно-розпорядчими документами; 

- використовувати для роботи з інформацією тільки свій ідентифікатор користувача в ІТС «Управління документами», пароль та інші засоби доступу до  ІТС «Управління документами» та не передавати іншим особам; 

- не передавати інформацію іншим особам; 

- копіювати або зберігати інформацію системи тільки на обліковані носії інформації виключно для виконання функціональних обов’язків. 

Працівникам апарату ДПС та її територіальних органів, користувачам ІТС «Управління документами» забороняється:

- використання інформації в цілях, не передбачених посадовою інструкцією; 

- передача іншим особам ідентифікатора користувача, пароля або інших засобів доступу до ІТС «Управління документами»; 

- використання для роботи чужого ідентифікатора користувача та пароля до  ІТС «Управління документами»; 

- передача конфіденційної інформації стороннім особам; 

- копіювання або збереження конфіденційної інформації з ІТС «Управління документами» на будь які носії інформації, якщо це не пов’язане з виконанням функціональних обов’язків.